__________
TRANG CHỦ
__________
TIN TỨC
__________
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU
__________
NỘI BỘ
  __________
CHI CỤC GỬI BÁO CÁO
 
KT-XH ĐÀ NẴNG QUA SLTK
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 12, ước năm 2016
(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội  tháng 12 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)
« Xem tiếp... »
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 11 năm 2016

(Nguồn báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

« Xem tiếp... »
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 10 năm 2016

 (Nguồn báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

« Xem tiếp... »
NHỮNG BÀI PHÂN TÍCH
ĐÀ NẴNG 40 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng Đà Nẵng 29-3-1975, đập tan căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ-Ngụy ở miền Trung, là mốc son trong lịch sử của thành phố Đà Nẵng anh hùng, có ý nghĩa quyết định sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng đã thực sự làm chủ quê hương dưới ánh sáng của chế độ mới. Ngày 29-3-1975 đã đi vào lịch sử của thành phố Đà Nẵng như một bản anh hùng ca bất diệt.
 

 

« Xem tiếp... »
VAI TRÒ NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2009-2013

Ngành du lịch Đà Nẵng sau 40 năm đã có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Số lượt khách du lịch và doanh thu du lịch ngày càng tăng, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và phong phú, góp phần đáng kể để tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân cư.

« Xem tiếp... »
Tính GDP địa phương quy về một mối

Nguồn: Báo chính phủ và trang tin Tổng Cục Thống kê

« Xem tiếp... »
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Công tác tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 tại thành phố Đà Nẵng

 Hoạt động tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản 201 tại Đà Nẵng

« Xem tiếp... »
Công tác tập huấn tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn tại thành phố Đà Nẵng

Sáng ngày 7-10 tháng 6 năm 2016, tại Cục Thống kê Đà Nẵng đã diễn ra buổi tập huấn công tác tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp và thủy sản 2016.

Hòa trong không khí cả nước triển khai công tác tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Cục Thống kê Đà Nẵng cũng đã có các bước triển khai tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ và đi thực địa tại địa bàn, nhằm tạo điều kiện để điều tra viên tiếp xúc và nắm được quy trình cũng như các bước thực hiện điều tra ghi phiếu Tổng điều tra năm nay.

« Xem tiếp... »
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều

 Sáng ngày 24/2/2016, tại Cục Thống kê Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư 2016 và nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều.

« Xem tiếp... »
 
Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế​"

 Ngày 20/12/2016 Cổng TTĐT thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế​"

[Xem tiếp..]
Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp​"

Ngày 29/11/2016 Cổng TTĐT thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề "Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp​" tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn

 

[Xem tiếp..]
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 12, ước năm 2016
(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội  tháng 12 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)
[Xem tiếp..]
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 11 năm 2016

(Nguồn báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

[Xem tiếp..]
Đối thoại trực tuyến về chế độ, chính sách đối với người lao động

Đó là chủ đề của chương trình đối thoại trực tuyến do Cổng Thông tin Điện tử thành phố tổ chức vào lúc 8h00 ngày 27/8/2015. Chương trình với sự tham dự của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Tổ liên ngành 43.

[Xem tiếp..]
Nông, lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng 11 tháng đầu năm 2012

 Nông, lâm nghiệp thành phố Đà Nẵng 11 tháng đầu năm 2012 so cùng kỳ năm trước nhìn chung giảm, năng suất cây trồng tuy có tăng song khả năng không bù được giảm diện tích gieo trồng. Ngành thủy sản 11 tháng đầu năm 2012  mặc dù khó khăn về thời tiết, ngư trường song ước sản lượng khai thác hải sản tăng 5,69% so cùng kỳ năm trước.

[Xem tiếp..]
Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12)

 Lịch công tác tuần 51 - 2016 (từ ngày 12/12 đến ngày 18/12)

[Xem tiếp..]
Lịch công tác tuần 45

  Lịch công tác tuần 45 - 2016 (từ ngày 31/10/2016 đến 6/11/2016)

[Xem tiếp..]
 
Số lượt truy cập: 807313

 Copyright @ 2008 Cục Thống kê Đà Nẵng
  310 Hoàng Diệu - Hải Châu - Đà Nẵng
 84.0511.3822768 - 3827680 -
 
danang@gso.gov.vn

Thông tin được cập nhật và đăng bởi 
 Tổ tin học - Cục Thống kê Đà Nẵng
  - 0511.3573576

Designed by ICCO Đà Nẵng